Avís Legal

Titularitat

Raó Social:Agrocomercial Jove i Mateu, S.L.
NIF:B-65715104
Adreça:C/ Cal Pacra, 3
Codi Postal:08735
Població:Vilobí del Penedès (Alt Penedès)
Telèfon:+34 679 201 667
E-mail:montpicolis@montpicolis.cat

Avís legal

Les pàgines d’aquest web, la informació o els elements que s’hi contenen, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals el propietari d’aquest lloc web n’és titular o llicenciatari legítim.

No s’atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines d’aquest lloc web quan la seva titularitat no correspongui al propietari.